Δίκτυα Δεδομένων (LAN, WAN, WiFi)

Η εταιρεία Byteme Systems ειδικεύεται στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων σε δίκτυα δεδομένων (LAN, WAN, WiFi) καθώς και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Αφού καταγράψουμε λεπτομερώς τις ανάγκες σας, θα σχεδιάσουμε το δίκτυο της εταιρείας σας επιτυγχάνοντας την μέγιστη δυνατή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και ασφάλεια εντός του δικτύου.

Οι Μηχανικοί της Byteme Systems, όντας κάτοχοι πιστοποιήσεων της μεγαλύτερης εταιρείας δικτύων στον κόσμο, της Cisco, και έχοντας πάνω από 10 χρόνια εμπειρία στους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της Ελλάδας, θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν το δίκτυο της εταιρείας σας ακολουθώντας όλα τα πρώτυπα αναφορικά με την σχεδίαση και την ασφάλεια του δικτύου.

Δομημένη Καλωδίωση

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει την μελέτη του χώρου της επιχείρησης σας, και υλοποιεί την εγκατάσταση του δικτύου δομημένης καλωδίωσης ακολουθώντας όλα τα διεθνή πρότυπα, επιλέγοντας τα κατάλληλα υλικά, την κατάλληλη μεθοδολογία και χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα εργαλεία. Πριν την ολοκλήρωση του έργου θα γίνει ο απαραίτητος έλεγχος ορθής λειτουργίας του νέου δικτύου.

Εκτοξεύστε την επιχείρηση σας σχεδιάζοντας το δίκτυο σας απο τους ειδικούς της
BYTEME SYSTEMS.